Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Travelgame Dreams nimisen verkkokaupan, joka toimii osoitteessa www.crosstravel.fi, omistaa Juliet Tango Products Oy, Y-tunnus 3138571-6 , Kattajantie 11, FI-08680 Lohja. Travelgame Dreams käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät käyttöehdot ja joita käytetään sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn vahvistamiseen sekä tarvittavaan tiedonvälitykseen lain edellyttämän ajan kuluessa.

1. Yleiset säännökset

1.1 Henkilötietojen rekisterinpitäjä (jäljempänä "rekisterinpitäjä"), on Juliet Tango Products Oy, Y-tunnus 3138571-6 . Rekisterinpitäjä noudattaa EU:n kulloinkin voimassa olevaa yleistä tietosuoja-asetusta, jäljempänä "tietosuoja-asetus".

1.2 Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: Juliet Tango Products Oy, Kattajantie 11, FI-08680 Lohja, mike@crosstravel.fi

1.3 Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

2. Henkilötietojen lähde

2.1 Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi.

2.2 Rekisterinpitäjä käsittelee vain sellaisia asiakkaan yhteystietoja, jotka ovat välttämättömiä tilauksen toimittamiseksi .

2.3 Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja vain lähetystarkoituksiin sekä ainoastaan tilauksen ja mahdollisten tuotepalautusten edellyttämän ajan. Toimitusehtojen mukaisesti toimitusajaksi on ilmoitettu kohdemaasta riippuen 2-8 työpäivää maksusuorituksen jälkeen, tilauksen peruutusoikeudeksi ja peruutusilmoituksen antamisajaksi 2 kuukautta tilauksen vastaanottamisesta sekä palautusajaksi 14 vuorokautta peruutusilmoituksen antamisesta. Rekisterinpitäjä noudattaa kuluttajan suojaksi asetettua lainsäädäntöä. Henkilötietoja ei julkisteta eikä siirretä muihin maihin. Rekisterinpitäjä ei voi varmistua eikä vastaa kohdassa 5. mainittujen alihankkijoiden henkilötietosuojasta.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

3.1 Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti);

3.2 Rekisterinpitäjä noudattaa asiakkaan ja rekisterinpitäjän välistä sopimussuhdetta sääteleviä lakeja ja määräyksiä;

3.3 Kohdassa 1 mainitut tiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman nimi- ja osoitetietoja.

4. Henkilötietojen tallennuksen kesto

4.1 Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi (kohdan 2.3. mukaisesti).

4.2 Rekisterinpitäjän poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot kohdassa 2.3. mainitun ajan kuluttua.

5. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  1. Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
  2. Lähetys- ja kohdemaan paikalliset posti- ja kuljetusyhtiöt;
  3. Google Analytics (verkkosivuston analytiikka).
  4. Facebook Pixel (markkinointievästeet)

6. Asiakkaan oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti asiakkaalla on oikeus:

1. tutustua henkilötietoihin;

2. henkilötietojen oikaisuun;

3. henkilötietojen poistamiseen;

4. vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. tietojen siirrettävyyteen;

6. peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruutus tehdään sähköpostitse osoitteeseen mike@crosstravel.fi;

7. esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos asiakas epäilee tietosuoja-asetuksen rikkomista.

7. Henkilötietojen turvallisuus

7.1 Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

7.2 Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

8. Loppusäännökset

8.1 Tekemällä sähköisen tilauksen www.crosstravel.fi-verkkosivustolla asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.

8.2 Asiakas vahvistaa hyväksyvänsä tietosuojakäytännön valitsemalla vahvistusruudun tilauskaavakkeessa.

8.3 Rekisterinpitäjä voi päivittää yksipuolisesti tietosuojakäytännön milloin tahansa. Tilauksia koskee tilaushetkellä voimassa ollut tietosuojakäytäntö. Uusi, päivitetty versio julkaistaan ja siitä ilmoitetaan kohdassa 8.1 mainitulla verkkosivustolla .

Tämä tietosuojakäytäntö on voimassa 29.9.2020 alkaen.